Edukacja

Aktualności

II edycja konkursu wiedzy o samorzadzie terytorialnym i regionie

..

Zapraszamy do udziału w  II edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie. 

Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Dla najlepszych uczniów, ich nauczycieli oraz szkoły, z której do etapu wojewódzkiego zakwalifikuje się największa liczba uczniów, przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Dodatkowo laureaci Konkursu wraz z opiekunami zwiedzą siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie kandydatów do Konkursu przez dyrektora danej szkoły. 

Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2013 r.

Zmieniony regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na temat Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie dostępne są na stronie http://konkursosamorzadzie.wzp.pl/ .

2013-10-09
powrót

Wieloosobowe stanowisko ds. edukacji  Urzędu Marszałkowskiego| Adres: 70–421 Szczecin, ul. Piłsudskiego 40-42 | Telefon: 091 44 67 132