Edukacja

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie


Dyrektor: Stefan Turowski

ul. Ruszczyca 16
75 – 624 Koszalin

Tel.  +48 94 34 76 710
Fax. +48 94 34 76 715

adres e-mail: cen@cen.edu.pl
adres strony: www.cen.edu.pl

Cen Koszalin
Cen Koszalin
CEN w Koszalinie
CEN w Koszalinie
CEN w Koszalinie
CEN w Koszalinie
CEN w Koszalinie

Wieloosobowe stanowisko ds. edukacji  Urzędu Marszałkowskiego| Adres: 70–421 Szczecin, ul. Piłsudskiego 40-42 | Telefon: 091 44 67 132